پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

حفظ تندرستی و رهایی از رنج و بیماری یکی از مهمترین مسائلی است که همواره در طول تاریخ ، فکر بشر را بخود مشغول نموده است با پیشرفت علم و دانش و شناختن عوامل بیماریزا و تاثیر آن بر تندرستی ، انسان آموخت که باید در محیط پاکیزه و سالم زندگی کند و از آنچه سلامتی او را بخطر می اندازد اجتناب نماید .

در این میان آنچه بیش از همه در برقراری و حفظ این امنیت و آسایش خاطر رخ می نمایاند، فعالیت مجدانه کارشناسان بهداشت محیط می باشد که با تلاشی شبانه روزی در ارتقاء امر بهداشت و حفظ سلامت آحاد جامعه می کوشند.

در این راستا ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز با برپایی مراسم روز بهداشت محیط ،  از زحمات و تلاشهای کارکنان بهداشت محیط ( پاسداران سلامت ) که در امر سلامت جامعه نقش اساسی و پایه را بعهده دارند قدر دانی نمود.
در این مراسم دکتر مجتبی فرجام معاون بهداشت دانشگاه ، ضمن تشکر از زحمات مجدانه کارشناسان  بهداشت محیط بر تعامل واحد بهداشت محیط با ادارات شهرستان فسا برای پیشبرد اهداف سلامت محور وزارت بهداشت و همچنین همکاری با آموزش و پرورش درجهت فرهنگ سازی در جامعه تاکید کردند .