پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

این جلسه با حضور معاون بهداشت دانشگاه ، مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا و مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشت برگزار شد . مهندس منوچهر جوکاران مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا در این خصوص گفت : در این جلسه در رابطه با وظایف هر کدام از واحد های ستادی در بلایا و حوادث غیر مترقبه ، بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید تمام واحد ها در جهت کاهش خطر بلایا ، برنامه ریزی لازم را به عمل آورند و همکاری لازم را با واحد مدیریت کاهش خطر بلایا داشته باشند، مهندس جوکاران افزود، با توجه به تاثیر بسیار زیاد آموزش در کاهش خطر حوادث غیر مترقبه ،یکی از اهداف اصلی واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا ، آموزش خانوارها و ارتقاء آمادگی آنها در مقابله با بلایای طبیعی ، خصوصا زلزله و انجام اقدامات پیشگیرانه در صورت بروز زلزله ، سیل و یا هر نوع حادثه دیگر می باشد .