پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه شورای سلامت ادارات با حضور آقای دکتر مجتبی فرجام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا ، سرکار خانم راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر ، کارشناسان مربوطه و همچنین مشاورین سلامت ادارات شهرستان فسا برگزار شد.
سرکار خانم راستباف در خصوص برگزاری این جلسه گفت : هدف از برگزاری این جلسه ، توجیه و آموزش به نمایندگان ادارات شهرستان به عنوان مشاورین سلامت ، جهت انجام غربالگری بیماریهای قلبی – عروقی کارمندان ادارات می باشد .

در این جلسه دکتر مجتبی فرجام در خصوص تغییر الگوی بیماریها از واگیر به غیر واگیر گفتند :به دلیل افزایش امید به زندگی و در نتیجه افزایش طول عمر در جامعه و بهبود مراقبت و انجام واکسیانسون ، الگوی بیماریها از واگیر به غیر واگیر تغییر کرده است و به همین دلیل برنامه ریزی برای پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر دارایی اهمیت می باشد.
ایشان سلامت کارمندان دولت را به عنوان موتور محرکه جامعه بسیار مهم دانستند و افزودند : اجرای برنامه مشاورین سلامت ادارات توسط معاونت بهداشت ، حرکت در جهت پیشگیری و کاهش بیماریهای غیر واگیر در بین کارمندان ادارات شهرستان فسا می باشد.