پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

این جلسه که با حضور دکتر مجتبی فرجام ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا ، خانم تشکر کارشناس مسئول سلامت جوانان و مدارس ،خانم ایرانمنش رئیس اداره آموزش دانشگاه ، خانم اسمائیلی ، رئیس اداره خوابگاه های دانشگاه و خانم لیمویی مسئول آموزش سلامت معاونت بهداشت برگزار شد ، پیرامون دستورالعمل دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت در خصوص برگزاری کمپین آموزشی سبک زندگی سالم دانشجویی ، بحث و گفتگو شد و راهکارهای برگزاری آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با همکاری اعضای این کمیته ،  جلسات آموزشی سبک زندگی سالم دانشجویی و توزیع کتاب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام شود و به دانشجویانی که امتیاز مورد نظر را دریافت نمایند گواهی اعطا گردد.