پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

سرکار خانم ویدا لیمویی مسئول واحد آموزش سلامت معاونت بهداشت در خصوص برگزاری این کارگاه گفت : با توجه به رسالت معاونت بهداشت در خصوص برنامه ریزی و ارزیابی خدمات بهداشتی پیشگیری و مراقبت بیماریها ، تدوین برنامه عملیاتی جهت حفظ و ارتقاع کمی و کیفی خدمات سلامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لذا واحد آموزش سلامت ، کارگاه 2 روزه تدوین برنامه عملیاتی با تدریس آقای دکتر محمد حسین شریفی وآقای دکتر مسعود کریمی جهت آموزش به پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در محل معاونت بهداشت برگزار نمود.