• 1401/02/05
 • - تعداد بازدید: 58
 • زمان مطالعه : 1 دقیقه

شرح وظایف معاون اجرایی

 • نظارت برانجام كليه فعاليت هاي مالي و اداري و مراقبت در حفظ و رعايت مقررات مربوطه
 • نظارت بر انجام امور تداركاتي واحد مربوطه طبق دستورالعمل هاي موجود به دستور مافوق
 • مراقبت در نگهداري و توزيع كالا و ملزومات خريداري شده كنترل موجودي انبار
 • مراقبت در انجام سريع ثبت و توزيع و تحرير نامه هاي وارده و صادره
 • كنترل حضور و غياب كاركنان واحد مربوطه
 • مراقبت در حسن انجام اجراي تعميرات ساختمان هاي واحد مربوطه ، نظارت و تامين آب و برق و تلفن و برودت و گرما و انتظامات
 • نظارت بر كنترل ورود و خروج افراد و وسايط نقليه كليه امور مربوطه
 • اتخاذ تدابير لازم بمنظور پيشرفت و بهبود امور جاري
 • تهيه گزارشات لازم و ضروري به مقام مافوق
 • تامين نيروي انساني لازم و تقسيم كار در حوزه سرپرستي
 • نظارت و مراقبت در تامين محيط مناسب كار و رفاه كاركنان
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: