دکتر الهام حق جو

دکتر الهام حق جو

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا

شماره داخلی: 5080
تلفن: 53411261

تحصیلات

متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا

سوابق اجرایی

پزشک آی سی یو نوزادان در بیمارستان مادر و کودک حضرت زینب (س) شیراز

پزشک اورژانس قلب در بیمارستان قلب الزهرا(س) شیراز

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت

پزشک آی سی یو نوزادان بیمارستان اردیبهشت شیراز

پزشک متخصص طب ایرانی از سال 1396 تا 1400 در سلامتکده حکیم عمادالدین شیرازی

پزشک متخصص طب ایرانی از سال 1399 تا 1400در بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز

پزشک (مشاورزوجین ) متخصص طب ایرانی از سال 1399 تا 1400 در موسسه دانش بنیان خانواده بهار نکو شیراز

عضوهیات علمی ( استادیار ) دانشگاه و نماینده گروه طب ایرانی و رئیس اداره طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی فسا

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: