دکتر جلال کریمی

دکتر جلال کریمی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا

شماره داخلی: 104
تلفن: 071-53352771

تحصیلات

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: