• 1401/02/05
  • - تعداد بازدید: 494
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

شرح وظایف معاون فنی معاونت بهداشت

  • همکاری و معاونت رئیس مرکز بهداشت در زمینه شناخت مسائل محلی و منطقه ای و بررسی  راه های عملی رفع تنگناها و حل مسائل
  • همکاری با رئیس  مرکز بهداشت در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روشها و اجرای آنها در منطقه
  • مشارکت در انتخاب فنی - تخصصی متقاضیان استخدام و بکارگیری و تمهیدات لازم برای بقا و استمرار  تامین نیروی انسانی و کارآمد
  • برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه مرکز و سایر واحدهای دانشگاه
  • جلب هماهنگی های سایر بخشهای موثر در سطح سلامت جامعه و فعالیتهای بهداشتی
  • برقراری مکانیزم های لازم برای جلب مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی در تمام سطوح فعالیتها (برنامه ریزی- اجرا- نظارت (
  • برنامه ریزی و هماهنگی  برای ایجاد واحدهای جدید و ارتقاء کمی و کیفی واحدهای موجود متناسب با ضوابط کشوری
  • همکاری  در آموزش  نیروی انسانی پزشکی که برای کارآموزیهای میدانی به واحدهای تابعه مرکز بهداشت اعزام  می شوند  

آدرس پستی : فسا- خیابان جمهوری اسلامی – جنب پارک آزادگان - مرکز بهداشت شهرستان فسا – کد پستی 7461837513

شماره تماس و نمابر: 07312214203

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: