سطح قابل قبول کیفیت هوای امروز شهر فسا

سطح قابل قبول کیفیت هوای امروز شهر فسا

کارشناس بهداشت هوای معاونت بهداشت گفت: بر اساس اطلاعات خروجی از دستگاه سنجش ذرات معلق هوا در روز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ، شاخص کیفیت هوا (AQI) به میزان ۶۳/۶۹ و در محدوده زرد ( قابل قبول ) می باشد.

1403/04/27

آرشیو
آرشیو
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو
عمومی