آغاز برنامه کالیبراسیون دستگاه های سنجش فشار خون در سطح مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه ها و خانه های بهداشت در معاونت بهداشت

آغاز برنامه کالیبراسیون دستگاه های سنجش فشار خون در سطح مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه ها و خانه های بهداشت در معاونت بهداشت

در راستای شعار روز جهانی فشار خون با عنوان " فشار خون خود را دقیق اندازه گیری کنید"، برنامه کالیبراسیون دستگاههای سنجش فشار خون آغاز گردید

1402/03/06

آرشیو
آرشیو
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو