لیست اخبار صفحه :1
 وضعیت تغذیه ای توانخواهان مرکز نگهداری امیرالمومنین ( ع ) فسا ارزیابی و پایش شد

وضعیت تغذیه ای توانخواهان مرکز نگهداری امیرالمومنین ( ع ) فسا ارزیابی و پایش شد

مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت ، تغذیه صحیح و مناسب را از ارکان مهم سلامتی دانست و گفت: با توجه به شرایط حساس توانخواهان ، کارشناسان تغذیه معاونت بهداشت در مرکز امیرالمومنین ( ع ) حضور یافتند.

 سرطان های شایع قابل پیشگیری ، محور آموزشی برنامه خود مراقبتی سازمانی در ادارات شهرستان فسا

سرطان های شایع قابل پیشگیری ، محور آموزشی برنامه خود مراقبتی سازمانی در ادارات شهرستان فسا

سرپرست واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت گفت: در راستای اجرای برنامه خود مراقبتی سازمانی و نیازسنجی آموزشی در ادارات ، جلسه آموزشی سرطان سینه ، دهانه رحم و روده بزرگ در محل مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی فسا برگزار شد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: